Kontakty

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA (ředitelka Akademie personalistiky)
katerina.legnerova@vse.cz

Adresa:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 723 56 84 56