Akademie personalistiky 7

Přijímáme přihlášky na sedmý ročník.

Termíny
13. – 14.9.2022 

11. – 12.10.2022 

8. – 9.11.2022 

13. – 14.12.2022

17. – 18.1.2023 

14. – 15.2.2023 

14. – 15.3.2023 

11. – 12.4.2023

Těšíme se na vás.