Kontakty

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA 

ředitelka Akademie personalistiky
katerina.legnerova@vse.cz

Adresa:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: +420 723 56 84 56