Cena

Cena za celý běh Akademie personalistiky činí 35 500 Kč + DPH.

Platbu lze rozložit na tři splátky, splatné v únoru, červnu a říjnu.

Je možné objednat i jednotlivé moduly, cena za 1 den výuky činí 2 600 Kč + DPH.

Celý článek