Program

Strategické řízení lidských zdrojů, situace na trhu práce, budování značky zaměstnavatele

Časová dotace: 2 dny

 • Aktuální situace na trhu práce (nezaměstnanost, počet uchazečů, nedostatkové profily kandidátů)
 • Strategická role HR jako business partnera pro manažery podniku
 • Praktické příklady a tipy, jak podpořit manažery při vedení lidí ze strany HR
 • Základy HR Managementu se zaměřením na HR trendy
 • Firemní kultura a hodnoty firmy
 • HR jako aktivní spolutvůrce vize podniku
 • Značka zaměstnavatele

Pracovněprávní problematika

Časová dotace: 1 den

 • Přehled pracovně právní legislativy
 • Upozornění na nejčastější problémy
 • Praktické příklady

Personální plánování a strategie odměňování

Časová dotace: 1 den

 • Personální plánování
 • Vytváření a analýza pracovních míst
 • Zásady pro nastavení strategie odměňování
 • Propojení odměňování s výkonností
 • Využití fixních/variabilních složek mzdy pro zvýšení výkonnosti
 • HRIS – HR Informační systém

Personální marketing 

Časová dotace: 1 den

 • Metody získávání pracovníků včetně využití sociálních sítí
 • Přesné zacílení na požadované kandidáty
 • Personální marketing a generace Y
 • Sociální média a další technologie v náboru (LinkedIn, Twitter, Mobile recruiting, atd.)

Nábor, předvýběr a výběr pracovníků, psychodiagnostika

Časová dotace: 2 dny

 • Hlavní zásady při předvýběru a výběru kandidátů
 • Metody výběru (pohovory, assessment centra, psychodiagnostika)
 • Nové metody výběru (videopohovory, video CV apod.)
 • Kompetenční/behaviorální pohovor
 • Recruitment 3.0 (aktivní vyhledávání pasivních kandidátů)
 • Praktické příklady z praxe náborářů
 • Psychodiagnostika

Nastavení cílů a hodnocení pracovníka

Časová dotace: 2 dny

 • Přehled modelů pro nastavování cílů (MBOs, KPIs, BSC, …)
 • Zásady hodnocení pracovníků
 • Metody pro hodnocení pracovníků (360 ZV, development centra, diagnostika)
 • Poskytování zpětné vazby
 • Vedení rozhovoru – klíčový nástroj pro personální práci

Stimulace k pracovnímu výkonu

Časová dotace: 1 den

 • Motivace a stimulace
 • Využití benefitního systému pro motivaci
 • Práce s diverzitou, generací Y
 • Průzkumy spokojenosti

Vzdělávání a rozvoj pracovníků

Časová dotace: 1 den

 • Hlavní trendy v oblasti vzdělávání
 • Nastavení efektivního procesu vzdělávání
 • Řízení znalostí
 • Metody a formy vzdělávání (kdy, jak nejlépe využít)
 • Hodnocení vzdělávacích programů
 • Kompetenční management jako nástroj konkurenceschopnosti

Rozvoj kariéry a plánování nástupnictví

Časová dotace: 1 den

 • Identifikace talentů
 • Rozvojové programy
 • Plány nástupnictví
 • Práce s klíčovými lidmi
 • Global Assignments
 • Leadership Development

Personální controlling

Časová dotace: 1 den

 • Hlavní zásady měření
 • Controlling jako podpora HR

Koučink a mentoring a jeho využití v praxi

Časová dotace: 1 den

 • Hlavní zásady koučování a mentoringu
 • Výběr a školení mentorů
 • Interní koučink

Management změny

Časová dotace: 1 den

 • Hlavní zásady při změně
 • Příprava na změnu
 • Implementace

Ukončení pracovního poměru, outplacement, HR controlling

Časová dotace: 1 den

 • Hlavní zásady při ukončení pracovního poměru
 • Komunikace při ukončení pracovního poměru
 • Péče o odcházející zaměstnance
 • Příklady dobré praxe
 • Rekvalifikace v rámci podniku
 • Vedení rozhovorů

Prezentace závěrečných prací

Časová dotace: 1 den

Program Akademie personalistiky je ukončen 12. modulem představujícím prezentaci závěrečné práce. V této práci bude zpracován rozbor vybrané oblasti personálního řízení a návrh změn ve vybraném podniku, resp. organizační jednotce.

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce před panelem hodnotitelů složeným ze zástupců partnerů Katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE, která představuje zároveň certifikační zkoušku.

Za úspěšně ukončené studium obdrží účastník certifikát (Osvědčení) o absolutoriu programu celoživotního vzdělávání „Personalistika“ vydaný Vysokou školou ekonomickou v Praze jako obecně uznávanou autoritou na poli manažerského a ekonomického vzdělávání v České republice i v regionu střední Evropy.