O nás

Akademie personalistiky

Fakulta podnikohospodářská VŠE (Katedra personalistiky) připravila ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních útvarů, zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce. Program vznikl na základě požadavků podniků a zahrnuje využití nejnovějších koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů. Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých odborníků a odborníků z praxe tak, aby účastníci byli seznámeni jak s teoretickými základy pro personální práci, tak s efektivními praktickými nástroji a nejlepšími praktikami v personálním řízení. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu.

Cena činí 39 500 Kč + DPH.

Je možné zaplatit ve třech splátkách v září, prosinci a lednu.

Při více účastnících z jedné firmy je snížení ceny o 10 %.

Můžete si objednat jednotlivé moduly, cena za 1 den činí 2 900 Kč.