Kontakt

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA
Katedra personalistiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská/RB 311
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

katerina.legnerova@vse.cz
tel: +420 723 568 456