Obecné informace

Fakulta podnikohospodářská VŠE (Katedra personalistiky) připravila ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních útvarů, zájemce o personální práci i manažery, kteří mají zájem více proniknout do podstaty personální práce. Program vznikl na základě požadavků podniků a zahrnuje využití nejnovějších koncepcí a zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů.

Vzdělávací program je postaven na spolupráci vědeckých odborníků a odborníků z praxe tak, aby účastníci byli seznámeni jak s teoretickými základy pro personální práci, tak s efektivními praktickými nástroji a nejlepšími praktikami v personálním řízení. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je sdílení znalostí a zkušeností účastníků programu.

Akademie personalistiky je ukončena prezentací závěrečné práce. V této práci bude zpracován rozbor vybrané oblasti personálního řízení a návrh změn ve vybraném podniku, resp. organizační jednotce.

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce před panelem hodnotitelů složeným ze zástupců garantů jednotlivých modulů, která představuje zároveň certifikační zkoušku.

Za úspěšně ukončené studium obdrží účastník certifikát (Osvědčení) o absolutoriu programu celoživotního vzdělávání „Personalistika“ vydaný VŠE v Praze jako obecně uznávanou autoritou na poli manažerského a ekonomického vzdělávání v České republice i v regionu střední Evropy.

Cena za celý ročník činí 39 500 Kč + DPH.